Vuokraehdot

 1. Tuotteet ovat Piatti Oy:n omaisuutta. Vuokralleottaja vastaa tuotteista niiden täydestä arvostaan niistä sovitun vuokra-ajan lisäksi myös kuljetuksen aikana, jos vuokralleottaja vastaa itse kuljetuksesta.
 2. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta luovuttaa eikä edelleen vuokrata tuotteita ilman Piatti Oy:n lupaa.
 3. Vuokrausjakso on 3 vuorokautta ellei muusta ole sovittu. Myöhästyneistä astioista peritään 50% kokonaisvuokrasta, jokaisesta alkavasta vuorokaudesta.
 4. Laskutamme vuokrahinnan päälle laskutuslisan 3,00 €
 5. Vuokralleottaja korvaa rikkoutuneet ja kadonneet tuotteet Piatti Oy:n korvaushinnaston mukaan.
 6. Tuotteet palautetaan pestyinä niiden kuljetuslaatikoissa, ellei muusta ole sovittu. Pesemättömistä tuotteista veloitetaan +20 % pesumaksu tilauksen astioiden kokonaisvuokrasta.
 7. Jos tuotteiden palautuksessa todetaan, että ne ovat vahingoittuneet, ilmoitetaan siitä vuokralleottajalle viiden vuorokauden sisällä vuokra-ajan päättymisestä.
 8. Jos vuokralleottaja katsoo, että tuotteet eivät määrältään tai lajiltaan vastaa sopimusta, tulee tästä ilmoittaa Piatti Oy:lle kuuden tunnin kuluessa vuokra-ajan alkamisesta.
 9. Jos tilaus perutaan myöhemmin kuin 5 arkipäivää ennen sovittua toimitushetkeä, veloitetaan 20 % tilauksen arvosta. Jos tilaus peruuntuu vain osittain, koskee sama ehto tilauksen peruutettua osaa.
 10. Mikäli huomaatte astioissa rikkoontumisia/puutteita/likaisuutta ym., tulee asiasta ilmoittaa heti kun olette saaneet/vieneet astiat tilaanne. Vain näin saamme mahdollisuuden korjata asian. Jos ilmoitus tulee tilaisuuden jälkeen, ei Piatilla ole hyvitysvelvollisuutta.
 11. Kuljetukset yli 15 km säteelle Oulusta vain erillisen sopimuksen / tarjouksen mukaan.
 12. Piatti Oy ei vastaa tuotteiden aiheuttamista henkilö- tai muista vahingoista.
 13. Piatti Oy:n vastuu rajoittuu jokaisessa tapauksessa enintään vuokraushintaan.
 14. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ja riidat ratkaistaan vuokralleantajaa lähimmässä oikeuslaitoksessa.